Pokladní informační systém na míru s pokročilou kalkulaci

Pro Pražskou paroplavební společnost a firmu PRAGUE BOATS jsem vytvořil a provozuji pokladní informační systém na míru s pokročilými možnostmi kalkulace a tisku …

Pokladní informační systém na míru s pokročilou kalkulaci

Dotyková pokladna na míru s tiskem vstupenek

Pro Pražskou paroplavební společnost a firmu PRAGUE BOATS jsem vytvořil a provozuji pokladní informační systém, který umožňuje pokročile kalkulovat prodávané služby, odesílá do EET, tiskne účtenky a vstupenky a je propojen s interním informačním systémem firmy.

Dotyková pokladna na míru

Pokladní informační systém na míru je implementován jako webová aplikace, která je provozována v interní firemní počítačové síti. Systém je určen pro prodej předem plánovaných akcí a plaveb v oblasti cestovního ruchu. Používají jej prodejci na pokladnách a ovládají ho pomocí dotykové obrazovky.

Kalkuluje

Systém je napojen na interní informační systém firmy a umí z něj načítat provedené objednávky a přijímat k nim platby, případně vytvářet v interním firemním systému nové objednávky. Automaticky kalkuluje variabilní objednávky zákazníků a předchází chybám při výpočtu. Umožňuje vytvářet různé druhy slev, evidovat provizi nebo vyplňovat fakturační údaje zákazníků.

Odesílá do EET

Pokladní informační systém na míru eviduje u prodávaných produktů a služeb DPH a umožňuje pracovat s produkty složenými ze služeb či produktů s různými sazbami DPH. Je propojen také se systémem EET a informace o všech platbách, které podléhají evidenci v EET, rovnou také odesílá do tohoto systému.

Tiskne vstupenky

Systém tiskne účtenky a také na míru dodávané profi vstupenky na akce. Pro účely tisku vstupenek používá webová aplikace tiskárnu štítků Citizen a pro tisk na ní využívá vlastní protokol pro Windows. Kromě účtenek a vstupenek umí pokladní systém generovat a tisknout také daňové doklady nebo faktury.

Načítá kódy

Systém je propojen také se čtečkou čárových kódů pro načítání kódů z voucherů nebo potvrzení rezervací. Když zákazník provede rezervaci předem, stačí načíst kód z voucheru a systém automaticky předvyplní jeho objednávku a provede kalkulaci jeho služeb.

Potřebujete také pokladní systém na míru?

Tento pokladní systém na míru již prodává vstupenky na plavby. Pokud také potřebujete pokladní informační systém na míru, kontaktujte mě, rád s Vámi proberu, jak mohu pomoci Vaší firmě nebo podnikání …

Michal Strelec, 25. ledna 2021

Další podobné články

Je možné propojit Excel s ERP systémem přes API?

Je možné propojit Excel s ERP systémem přes API?

Technicky to určitě možné je. Pokud ale řešíte tuhle otázku, nejspíš bude dobré když ještě jednou zvážíte návrh architektury celého systému …

Jaké výhody nabízí použití webové aplikace?

Jaké výhody nabízí použití webové aplikace?

Pro implementaci každého informačního systému se může lépe hodit jiný typ aplikace. Porovnejme proto z různých pohledů použití webové aplikace a její náhradu v podobě desktopového řešení …

Je možné z webové aplikace tisknout štítky nebo vstupenky?

Je možné z webové aplikace tisknout štítky nebo vstupenky?

Webová aplikace může tisknout také nestandardní tiskové sestavy jako různé etikety, štítky, či vstupenky a není důvod ji kvůli požadavkům na tisk nahrazovat desktopovým řešením a připravit se tak o další výhody při jejím použití …

NDA před první schůzkou?

NDA před první schůzkou?

Někteří zákazníci vyžadují ještě před první schůzkou podpis smlouvy o mlčenlivosti. Pokud se domluvíme na spolupráci na projektu, kde budu ve styku s utajovanými materiály, tak se můžeme domluvit na podpisu smlouvy o mlčenlivosti, ale …

Propojení systémů pomocí API

Propojení systémů pomocí API

Pokud narazíte na potřebu propojit dva informační systémy tak, aby spolu komunikovaly, určitě přijdete do styku s pojmem Application Programming Interface zkráceně API …