Vývoj softwaru na míru

Hledáte kvalifikovaného odborníka na vývoj softwaru na míru? Vývoj softwaru na míru je řešením, pokud narazíte na požadavky, které neumí pokrýt žádný jiný dostupný software. Jsem softwarový inženýr na volné noze a pomohu Vám s vývojem na míru …

Vývoj softwaru na míru

Co je vývoj softwaru na míru?

Vývoj softwaru na míru je složitý proces s více fázemi, který je dodáván jako komplexní řešení včetně provozu a podpory. Vývoj softwaru "na míru" znamená, že software je vyvíjen na míru a přesně podle požadavků zákazníka, které jsou předem pečlivě a detailně analyzovány a specifikovány.

Pokud jsou samotný software a i vývoj softwaru dobře navrženy a zorganizovány, lze v některých případech měnit požadavky zákazníka také operativně během vývoje softwaru podle výsledků jednotlivých fází vývoje softwaru. Při vývoji softwaru na míru a jeho provozu a podpoře je nejlepší používat pouze ověřené postupy softwarového inženýrství a moderní technologie, které zaručují jeho vysokou kvalitu, bezpečnost a dlouhodobou udržitelnost.

Jsem softwarový inženýr na volné noze a vyvíjím software na míru. V rámci vývoje softwaru na míru dodávám informační systémy a webové aplikace. Kontaktujte mě, rád s Vámi proberu podrobnosti Vašeho projektu …

Jak probíhá vývoj softwaru na míru?

Vývoj softwaru na míru je složitý proces, který zahrnuje více fází a úkonů. Vývoj softwaru na míru není pouze samotné programování informačního systému nebo webové aplikace. Ze všeho nejdříve je na začátku po úvodním kontaktu nutné identifikovat kontaktní osoby a určit jejich zodpovědnosti při vývoji softwaru na míru. Po tom, co je určen způsob komunikace, jsou prováděny další úkony přibližně v následujících oblastech, které jsou typicky jednotlivými částmi vývoje softwaru na míru.

Jaké jsou jednotlivé fáze vývoje softwaru na míru?

 • Sběr a specifikace požadavků na software na míru

  Jednou z prvních fází vývoje softwaru na míru je sběr a specifikace požadavků. V této fázi probíhají četné schůzky a konzultace se zadavatelem softwaru, kdy se vývojáři seznamují s business procesy, které ve firmě nebo podnikání zadavatele probíhají a které má vyvinutý software na míru pokrývat. Výsledkem této fáze je technická dokumentace obsahující co nejpřesnější Specifikaci požadavků na software.

 • Určení ceny vývoje softwaru na míru

  Vývoj softwaru na míru může být nákladná záležitost, ale určit jeho přesnou cenu někdy není vůbec lehké. Cena vývoje softwaru na míru závisí na mnoha faktorech. Někdy lze cenu určit již po specifikaci všech požadavku na software, někdy je však nutné provést další analýzy a navrhnout konkrétní řešení softwaru na míru. Samotný vývoj softwaru na míru není levný a často je nutné počítat také s dalšími náklady na provoz a podporu takového softwaru.

 • Návrh architektury a celkového řešení softwaru na míru

  Když jsou v dostatečné míře analyzovány, specifikovány a zdokumentovány požadavky na vývoj softwaru na míru, je možné přistoupit k návrhové fázi vývoje softwaru na míru. V této fázi je navrženo, jak má být vyvíjený software realizován, jakou má mít architekturu, jaké bude obsahovat softwarové komponenty a jak budou tyto komponenty pokrývat jednotlivé požadavky na software a jak budou případně spolu komunikovat. Výsledkem této fáze vývoje může být také dokumentace, která bude sloužit jako podklad pro samotnou implementaci.

 • Implementace softwaru na míru

  Po té co jsou vyjasněny požadavky na software na míru a je navrženo provedení softwaru, lze přistoupit k implementaci softwaru na míru. Implementační fáze ale zdaleka není pouze o programování navržené aplikace nebo systému. Je nutné zabývat se i dalšími částmi této fáze vývoje softwaru na míru jako testování a verifikace softwaru, uchovávání a sdílení zdrojového kódu softwaru, konfigurace vývojového prostředí a další.

 • Deployment softwaru na míru

  Po důkladném otestování hotového softwaru na míru je tento nasazen do ostrého provozu. Po této fázi však vývoj softwaru na míru nekončí. Je nutné software dále provozovat, podporovat jeho uživatele případně administrátory a také jej dále rozšiřovat o další požadované funkcionality, které ještě software neobsahuje.

 • Provoz a podpora softwaru na míru

  V rámci vývoje softwaru na míru je software dále také provozován. V případě, že software na míru je implementován jako například webová aplikace, jsou kladeny další netriviální požadavky na jeho provoz a na běhové prostředí, ve kterém je provozován. Vždy je vhodné a doporučené na provozu softwaru na míru dále spolupracovat s dodavatelem daného softwaru. Software na míru je jedinečná a specifická služba nebo chcete-li produkt a nejlepší zkušenosti a nejlepší znalosti tohoto softwaru má právě jeho dodavatel, který jej na míru vyvinul.

 • Rozšíření a další vývoj softwaru na míru

  I po tom, co je vyvinutý software nasazen do ostrého provozu, dochází často ke změně požadavků zákazníka na software. Firma, či podnikání v čase roste a rozšiřuje se a s tím se také mění její podnikové procesy, které pokrývá software na míru. Vývoj softwaru na míru tak nikdy nekončí a software musí být již předem navržen tak, aby byl dlouhodobě udržitelný a aby jej bylo možné později co nejjednodušeji rozšířit o další potřebné funkce.

Ing. Michal Strelec |
michal@strelec.pro |
+420 608 407 544

Poslat zprávu Reference

Jsem softwarový inženýr na volné noze a zkušený vývojář informačních systémů a webových aplikací na míru. Nabízím dlouhodobé a spolehlivé partnerství při vývoji, provozu, rozšiřování a podpoře softwarového řešení. Mám přes 15 let zkušeností a úspěšně jsem realizoval více než 35 projektů webových aplikací a informačních systémů. Kancelář mám v hlavním městě Praha, své služby ale poskytuji také na dálku po celé České republice.

Zajímá Vás více informací?

Přečtěte si podrobněji, jak budeme postupovat při vývoji softwaru na míru, nebo si stáhněte moji vizitku s podrobnými informacemi v PDF. Pokud Vás blíže zajímá moje práce, prohlédněte si moje reference, nebo mě kontaktujte a zeptejte se na více informací …

Reference pro vývoj softwaru na míru?

Vystudoval jsem softwarové inženýrství na Fakultě elektrotechnické ČVUT a od roku 2008 se na volné noze věnuji vývoji informačních systémů a webových aplikací. Realizoval jsem řadu úspěšných projektů, které dodnes provozuji a podporuji. Mám bohaté zkušenosti s vývojem rozsáhlých ERP a CRM systémů, vyvíjím a provozuji systémy pro e-commerce, webovou a SEO analýzu, dolování dat z internetu a také tvořím webové stránky. Můj software používají PRAGUE BOATS, Pražská paroplavební společnost, Addmention, SEOlight, Gama Logistics, Glentyn(e) Shops CZ, Libella design, Brašnářství Tatiana, ENGINN EFFECT, Big Shock a další. Prohlédněte si moje reference, nebo mě kontaktujte.

Michal Strelec

Další podobné články

Multi e-shopový systém na míru

Multi e-shopový systém na míru

Pro společnost Glentyn(e) Shops CZ jsem vyvinul multi e-shopový systém na míru, pomocí kterého společnost provozuje a v jedné přehledné administraci spravuje všechny své e-shopy s prémiovými alkoholickými nápoji …

Webový crawler pro sběr článků z internetu

Webový crawler pro sběr článků z internetu

Pro projekt Addmention jsem vyvinul webový crawler, který pravidelně různými způsoby prochází internetové média, nachází v nich nové články a ty stahuje a transformuje do unifikovaného formátu a spolu s dalšími metadaty je poskytuje přes API internímu systému k dalšímu zpracování …

Aplikace pro online SEO analýzu webu

Aplikace pro online SEO analýzu webu

Pro firmu SEOlight poskytující svým klientům služby v oblasti SEO jsem na míru vyvinul a provozuji webovou aplikaci pro detailní analýzu jednotlivých SEO faktorů webových stránek, která je veřejně dostupná online …

Informační systém nejen pro sledování zásilek

Informační systém nejen pro sledování zásilek

Zákazníci firmy Gama Logistics můžou pomocí nového informačního systému vyvinutého na míru kdykoliv online sledovat stav doručování svých zásilek. Systém GamaLogIS ale nabízí i další chytré funkce …

Informační systém Elektronická objednávková kniha

Informační systém Elektronická objednávková kniha

Pro firmu PRAGUE BOATS jsem vyvinul na míru a provozuji rozsáhlý informační systém pro plánování a objednávání lodní dopravy, který ulehčuje nebo zcela nahrazuje práci dispečerů a obchodního oddělení firmy …

Webová aplikace pro prodej služeb

Webová aplikace pro prodej služeb

Pro firmu VolnéKapacity jsem vyvinul na míru webovou aplikaci jobuya.cz, která umožňuje registrovaným uživatelům vytvářet a nabízet online různé nabídky případně poptávky mikroslužeb …

Pokladní informační systém na míru s pokročilou kalkulaci

Pokladní informační systém na míru s pokročilou kalkulaci

Pro Pražskou paroplavební společnost a firmu PRAGUE BOATS jsem vyvinul na míru a provozuji pokladní informační systém na míru s pokročilými možnostmi kalkulace a tisku …