Software pro provádění 5S auditů

Pokud ve Vaši firmě v rámci neustálého vylepšování pracovního prostředí a bezpečnosti práce pravidelně provádíte také 5S audity, můžete procesy při jejich provádění digitalizovat a automatizovat pomocí softwaru pro provádění 5S auditů na míru …

Software pro provádění 5S auditů

Software pro provádění 5S auditů

Software pro provádění 5S auditů je software, který pomáhá ve výrobních firmách digitalizovat a automatizovat všechny procesy související s prováděním 5S auditů pro vylepšování pracovního prostředí a bezpečnosti práce. Pomocí softwaru pro provádění 5S auditů je možné vytvářet 5S audity a následně takto vytvořené audity plánovat k provedení pro zodpovědné pracovníky. Pracovníci, kteří mají takto naplánované 5S audity se následně mohou do softwaru pro provádění 5S auditů také přihlásit a konkrétní audit přímo v tomto softwaru provést.

5S audit se provádí tak, že uživatel, který audit provádí, prochází výrobními prostory tak, jak jej software naviguje a zastavuje se na předem připravených stanovištích, které vidí v softwaru na přehledné mapě. Na každém stanovišti se jej software zeptá na několik otázek, na které uživatel zodpoví odpovědí v rozsahu od 1 do 4 - ANO, NE, spíše ANO, spíše NE. V případě, že u některé z otázek uživatel objeví nějaký nedostatek, rovnou se mu v softwaru pro provádění 5S auditů zobrazí formulář, do kterého zadá, jaké nápravné opatření je pro daný nedostatek potřeba provést, a rovnou toto opatření přidělí jinému uživateli k provedení spolu s deadlinem, do kdy musí být náprava provedena. Uživateli, kterému je přiděleno nápravné opatření k provedení je zaslán informační e-mail a také se může do softwaru pro provádění 5S auditů přihlásit a průběžně zaznamenávat stav nápravného opatření.

Software pro provádění 5S auditů obsahuje také přehledné statistiky, které je možné prohlížet na dotykovém počítači, případně je možné dát přístup ke statistikám pracovníkům výroby na počítači s dotykovým monitorem, například v kantýně. Zde se zobrazují dle jednotlivých oddělení výroby přehledné statistiky v grafech, které oddělení si jak v auditech vedlo a jaké má aktivní nápravné opatření. Toto jednotlivé pracovníky, kterých se výsledky auditu týkají, také motivuje ke zlepšení svého pracovního prostředí.

Software pro provádění 5S auditů ve výrobní firmě je možné pořídit také jako krabicové řešení. Takové ale obsahuje pouze obecné funkce a těm se musíte ve firmě přizpůsobit. Pokud ale máte na software pro provádění 5S auditů nějaké specifické požadavky pro Vaši firmu, je možné nechat si takový software pro provádění 5S auditu nechat vyvinout na míru. Výhodou softwaru na míru pak bezesporu také je to, že může obsahovat jakoukoliv funkci, kterou ve firmě budete potřebovat a pokrývat tak i ty požadavky, které vám krabicový systém nedokáže uspokojit. Všechnu potřebou funkcionalitu ve firmě tak jednoduše integrujete do jednoho řešení na míru. Software pro provádění 5S auditů na míru má oproti pronájmu hotových řešení většinou nižší provozní náklady, má však vyšší pořizovací cenu.

Software pro provádění 5S auditů, může pokrýt například tyto funkce:

  • mít rozhraní pro prohlížení statistiky například na dotykovém PC v kantýně
  • vytvářet a plánovat jednotlivé 5S audity
  • umožňovat uživatelům provádět 5S audity na mobilním zařízení
  • umožňovat zaznamenávat výsledky 5S auditů
  • zobrazovat statistiky provedených 5S auditů
  • zobrazovat přehlednou mapu pracovních a výrobních prostorů obsahující jednotlivé stanoviště

Pokud potřebujete webovou aplikaci nebo informační systém pro provádění 5S auditů na míru, který Vám pomůže co nejefektivněji vést agendu auditů a zlepšování pracovního prostředí ve Vaší firmě, kontaktujte mě, rád Vám s tím pomohu.

Ing. Michal Strelec |
michal@strelec.pro |
+420 608 407 544

Poslat zprávu Reference

Jsem softwarový inženýr na volné noze a zkušený vývojář informačních systémů a webových aplikací na míru. Nabízím dlouhodobé a spolehlivé partnerství při vývoji, provozu, rozšiřování a podpoře softwarového řešení. Mám přes 15 let zkušeností a úspěšně jsem realizoval více než 35 projektů webových aplikací a informačních systémů. Kancelář mám v hlavním městě Praha, své služby ale poskytuji také na dálku po celé České republice.

Zajímá Vás více informací?

Přečtěte si podrobněji, jak budeme postupovat při vývoji softwaru na míru, nebo si stáhněte moji vizitku s podrobnými informacemi v PDF. Pokud Vás blíže zajímá moje práce, prohlédněte si moje reference, nebo mě kontaktujte a zeptejte se na více informací …

Další software na míru