Co je to kódování?

Při vývoji informačních systémů na míru se můžete setkat s pojmem kódování. Zjistěte, co je to kódování a kdy se tento pojem používá …

Co je to kódování?

Co je to kódování při vývoji informačních systémů na míru

Při vývoji informačních systémů na míru se můžete setkat s pojmem kódování. Kódování je metoda transformace dat z jedné standardizované reprezentace do jiné takovým způsobem, který je obecně známý. Při kódování jsou na vstupu určitá data a na výstupu jsou ty samé data zakódované pouze do jiné reprezentace, kterou určuje daný standard kódování. V praxi se můžeme s kódováním setkat například v obchodě u čárového kódu na zboží. Každé zboží v obchodě má jedinečný identifikátor, co je většinou nějaké číslo (například 8591234560016) a to je zakódováno do čárového kódu pomocí nějakého standardu (například Code 39). Tento standard je veřejný. Kdokoliv pak může dekódovat čárový kód pomocí tohoto standardu a získat tak zpět zakódovaný čárový kód. Při vývoji informačních systémů na míru také často mluvíme o kódování ve spojitosti s reprezentaci dat a znakovou sadou (Unicode, Windows-1250, ISO 8859-2). Známe také například URL kódování, Base 64 kódování, HTML entities, a další. Na rozdíl od šifrování je způsob kódování veřejný a kdokoliv může dekódovat zakódována data.

Pokud potřebujete informační systém na míru, který bude používat to správné kódování, rád Vám s ním pomohu. Jsem vyučený softwarový inženýr na volné noze a zkušený vývojář informačních systémů na míru. Mám již přes 12 let zkušeností a realizoval jsem přes 30 projektů. Sám, případně s vlastním týmem profesionálů v oboru IT, dodávám komplexní tvorbu a vývoj informačních systémů na míru. Kancelář mám v hlavním městě Praha, své služby ale poskytuji také na dálku po celé České republice.

Ing. Michal Strelec |
michal@strelec.pro |
+420 608 407 544

Zajímá Vás více informací?

Přečtěte si podrobněji, jak budeme postupovat při vývoji informačních systémů na míru, nebo si stáhněte moji vizitku s podrobnými informacemi v PDF. Pokud Vás blíže zajímá moje práce, prohlédněte si moje reference, nebo mě kontaktujte a zeptejte se na více informací …