Software pro zaznamenávání servisních činností na výtahu

Pokud Vaše firma provádí servis na výtazích a potřebujete optimalizovat podnikové procesy při těchto servisních činnostech, může Vám pomoci software pro zaznamenávání servisních činností na výtahu vytvořen přesně na míru Vaši firmě …

Software pro zaznamenávání servisních činností na výtahu

Software pro zaznamenávání servisních činností na výtahu

Software pro zaznamenávání servisních činností na výtahu je takový software, který pomáhá ve firmách, které se zabývají výrobou, stavbou nebo rekonstrukcemi výtahů s evidencí a správou servisních činností na výtazích, které má firma ve správě. Software pro zaznamenávání servisních činností na výtahu může ale obsahovat také další potřebné funkce pro digitalizaci, automatizaci a optimalizaci firemních procesů, které při těchto činnostech firma vykonává. V neposlední řadě se takový software vyznačuje také množstvím funkcí typických pro ERP nebo CRM systémy, případně pokud je vyvíjen na míru, může obsahovat jakoukoliv funkcionalitu, kterou daná výtahová firma potřebuje.

V případě, že nenajdete pro Vaši firmu nebo podnikání žádný krabicový software pro zaznamenávání servisních činností na výtahu, který by uměl naplnit všechny vaše požadavky, které na takový software ve firmě nebo podnikání máte, můžete si nechat takový software pro zaznamenávání servisních činností na výtahu vyvinout na míru. Výhodou softwaru pro zaznamenávání servisních činností na výtahu na míru pak bezesporu také je to, že může obsahovat jakoukoliv funkci, kterou ve firmě budete potřebovat a pokrývat tak i ty požadavky, které vám krabicový systém nedokáže uspokojit.

Software pro zaznamenávání servisních činností na výtahu na míru pak může pokrývat i další podnikové procesy ve Vaši firmě a Vy tak už nebudete potřebovat žádné další softwary, informační systémy ani webové aplikace. Všechnu potřebou funkcionalitu ve firmě jednoduše integrujete do jednoho řešení na míru. Software pro zaznamenávání servisních činností na výtahu na míru má oproti pronájmu hotových řešení většinou nižší provozní náklady, má však vyšší pořizovací cenu.

Software pro zaznamenávání servisních činností na výtahu, může pokrýt například tyto funkce:

 • evidovat pravidelně se opakující servisní zásahy na výtazích a upozorňovat na jejich blížící se termín
 • archivovat veškerou servisní historií u každého evidovaného výtahu
 • a všechny ostatní, které Vaše firma potřebuje
 • evidovat výtahy a informace o nich včetně přehledného zobrazení v mapě
 • zasílat zákazníkům informace o prováděných servisních kontrolách na jejich výtahu a upozorňovat je na blížící se termíny
 • vést veškeré informace o servisním zásahu výtahu, exportovat informace do různých formátů, generovat protokoly ze zásahů na výtahu
 • poskytovat mobilní rozhraní, aby mohli s aplikací plnohodnotně pracovat také zaměstnanci a technici v terénu
 • umožňovat načítat evidenční čísla výtahů z QR nebo čárových kódů na štítcích
 • umožňovat tisk samolepících štítků pro označení výtahů s evidenčními čísly, QR nebo čárovými kódy
 • plánovat servisní zásahy na výtahu a vytvářet harmonogramy servisních zásahů na evidovaných výtazích
 • evidovat zákazníky firmy, kteří vlastní výtahy, na kterých je prováděn servis výtahů
 • evidovat servisní techniky výtahů a jiné související zaměstnance firmy a přidělovat jim harmonogram zásahů
 • evidovat a spravovat provedené servisní zásahy výtahů

Pokud potřebujete webovou aplikaci nebo informační systém pro zaznamenávání servisních činností na výtahu na míru, který Vám pomůže co nejefektivněji vést agendu servisních činností ve Vaší firmě, kontaktujte mě, rád Vám s tím pomohu.

Ing. Michal Strelec |
michal@strelec.pro |
+420 608 407 544

Poslat zprávu Reference

Jsem softwarový inženýr na volné noze a zkušený vývojář informačních systémů a webových aplikací na míru. Nabízím dlouhodobé a spolehlivé partnerství při vývoji, provozu, rozšiřování a podpoře softwarového řešení. Mám přes 15 let zkušeností a úspěšně jsem realizoval více než 35 projektů webových aplikací a informačních systémů. Kancelář mám v hlavním městě Praha, své služby ale poskytuji také na dálku po celé České republice.

Zajímá Vás více informací?

Přečtěte si podrobněji, jak budeme postupovat při vývoji softwaru na míru, nebo si stáhněte moji vizitku s podrobnými informacemi v PDF. Pokud Vás blíže zajímá moje práce, prohlédněte si moje reference, nebo mě kontaktujte a zeptejte se na více informací …

Další software na míru