Co je to 5S audit?

Při vývoji softwaru na míru se můžete setkat s pojmem 5S audit. Zjistěte, co je to 5S audit a kdy se tento pojem používá …

Co je to 5S audit?

Co je to 5S audit při vývoji softwaru na míru

5S audit je označení pro metodiku auditu, pomocí které je pravidelně kontrolováno pracovní prostředí za pomocí před připravených checklistů, která pomáhá na pracovišti identifikovat a zlepšovat nalezené nedostatky. Pokud jsou nalezeny nějaké nedostatky, rovnou jsou během auditu navrženy a naplánovány nápravní opatření pro jejich odstranění.

Metodika 5S auditu je používána zejména ve výrobních firmách, kde je 5S audit pravidelně prováděn a zaznamenáván jednotlivými pracovníky, kteří jsou zodpovědní za jednotlivá oddělení, případně oblasti výroby. 5S audit je nástrojem, který průběžně pomáhá zajistit, aby pracovníci na jednotlivých auditovaných odděleních dodržovali stanovené zásady a standardy.

5S audit byl vytvořen a také je hodně používán v Japonsku. Jeho název "5S" je odvozen od 5 základních kroků, na které se audit a kontrolní checklisty tohoto auditu zaměřují.

Jsou to tyto:

  • Seiri (Sort) - třídit věci na pracovišti a nechat na pracovišti pouze ty věci, které jsou nutné a ostatní odstranit.
  • Seiton (Set in order) - řadit a organizovat věci na pracovišti a zaměřovat se obecně na to, jak a kde mají být všechny věci na pracovišti uloženy a skladovány.
  • Seiso (Shine) - udržovat pracoviště čisté, pravidelně jej uklízet, a pravidelně provádět údržbu všeho příslušenství, nástrojů a zařízení na pracovišti.
  • Seiketsu (Standardize) - definovat a zavádět do praxe standardní postupy pro výše zmíněné S.
  • Shitsuke (Sustain) - neustále kontrolovat, revidovat a případně vylepšovat všechny procedury navržené a zavedené v souvislosti s 5S auditem.

Pokud potřebujete webovou aplikaci nebo informační systém, nebo jiný software na míru, který Vám pomůže s 5S auditem, kontaktujte mě, rád s Vámi proberu Váš projekt.

Ing. Michal Strelec |
michal@strelec.pro |
+420 608 407 544

Poslat zprávu Reference

Jsem softwarový inženýr na volné noze a zkušený vývojář informačních systémů a webových aplikací na míru. Nabízím dlouhodobé a spolehlivé partnerství při vývoji, provozu, rozšiřování a podpoře softwarového řešení. Mám přes 15 let zkušeností a úspěšně jsem realizoval více než 35 projektů webových aplikací a informačních systémů. Kancelář mám v hlavním městě Praha, své služby ale poskytuji také na dálku po celé České republice.

Zajímá Vás více informací?

Přečtěte si podrobněji, jak budeme postupovat při vývoji softwaru na míru, nebo si stáhněte moji vizitku s podrobnými informacemi v PDF. Pokud Vás blíže zajímá moje práce, prohlédněte si moje reference, nebo mě kontaktujte a zeptejte se na více informací …