Provedu Vás vývojem informačního systému

Pečlivě analyzuji požadavky a připravím projekt informačního systému nebo aplikace. Implementuji a nasadím do ostrého provozu. Zaškolím Vaše uživatele a zařídím vše potřebné.

Jak to bude probíhat?

01 První kontakt
02 Předběžný odhad
03 Podrobná analýza
04 Implementace v iteracích
05 Nasazení do provozu
06 Představení a školení
07 Provoz a podpora
08 Následné rozšiřování

Spolu vytvoříme jedinečnou aplikaci

K vývoji každé webové aplikace nebo informačního systému přistupuji individuálně podle Vašich jedinečných potřeb a požadavků. Po tom, co proběhne první kontakt, obvykle následuje analytická fáze, ve které se společně pokusíme co nejlépe a nejpřesněji definovat, jak by měla Vaše aplikace nebo informační systém fungovat. Když dostatečně definujeme rozsah, Vaše řešení implementuji a nasadím do ostrého provozu. Po spuštění budu Váš systém nebo aplikaci dále provozovat, poskytovat podporu a rozšiřovat.

Ze všeho nejdříve mě kontaktujte a domluvíme se, jak budeme postupovat …

Jak to bude probíhat?

01 Nejdříve mě kontaktujte

Napište mi e-mail a ve zkratce popište Vaši vizi (co přibližně by měl Váš systém nebo aplikace umět nebo jaký problém by měl řešit). Nelamte si s tím příliš hlavu, stačí jedna nebo dvě věty, na podrobnější analýzu přijde řada později. Nezapomeňte se prosím podepsat, uvést Vaši firmu a zanechat mi na sebe také kontaktní informace - ideálně telefonní číslo. Anonymními nabídkami se nezabývám.

01

02 Připravím rámcový odhad

Po tom, co proběhne první kontakt, se Vás dle rozsahu požadované aplikace nebo systému nejspíš ještě přeptám na několik detailů. Tuto předběžnou analýzu můžeme provést buď na osobním setkání nebo prostřednictvím online videohovoru. Na základě získaných informací a seznámení se s Vaší problematikou Vám připravím hrubý rámcový odhad. Hrubý odhad slouží pouze pro lepší orientaci a vytvoření představy o rozsahu zakázky. Bude obsahovat rámcový přehled požadovaných funkcí a odhad časové a finanční náročnosti zakázky. Není závaznou nabídkou k tvorbě díla a je zdarma.

02

03 Podrobně analyzujeme

Pokud se sejdeme v rámcovém odhadu a bude Vám vyhovovat, v dalším kroku se společně pustíme do podrobné analýzy. Definujeme Vaše firemní procesy, navrhneme ,jak je bude řešit nový systém nebo aplikace, jaké uživatelské role s ní budou pracovat a specifikujeme všechny ostatní požadavky na software. Výstupem této fáze bude podrobná specifikace požadavků na software a podrobný návrh řešení Vašeho systému nebo aplikace. V této fázi již připravím také přesný časový harmonogram realizace díla a cenu za dílo, případně nabídku na provoz a podporu.

03

04 Implementuji v několika iteracích

V další fázi Váš nový systém implementuji. Dle náročnosti a rozsahu požadovaného řešení implementaci rozdělím do několika iterací. Po každé iteraci Vám představím výsledky dané iterace a dám Vám k dispozici testovací prostředí, ve kterém si můžete vždy výsledek dané iterace i aktuální verzi vznikající aplikace nebo systému osahat a otestovat. Budete mít také ještě možnost po každé iteraci lehce ladit detaily vznikající aplikace nebo systému tak, aby přesně odpovídal Vašim představám.

04

05 Nasadím do ostrého provozu

Až bude Váš nový software hotový a společně jej verifikujeme vůči specifikovaým požadavkům, nasadím jej do ostrého provozu v produkčním prostředí. Dle povahy bude Váš systém nebo aplikace provozována v internetu nebo v bezpečí Vaši podnikové sítě. V obou případech automatizuji proces aktualizace Vašeho systému a případné pozdější úpravy tak budou jednoduché a efektivní a vždy budete mít přehled s jakou verzí pracujete a jaké úpravy obsahuje. Zařídím vše potřebné pro provoz - dodám nebo Vám pomohu zařídit domény, certifikáty, případně potřebný hardware jako tiskárny, počítače, tablety, mobily nebo čtečky.

05

06 Představím a vyškolím uživatele

Po nasazení aplikace nebo systému do ostrého provozu uspořádám školení pro Vaše uživatele. Zde jim systém podrobně představím a vyškolím je pro práci se systémem nebo aplikací. Pokud bude Váš software používat více uživatelských rolí, školení jim přizpůsobím tak, aby byla vždy zaměřena na práci konkrétní uživatelské role se systémem.

06

07 Váš systém budu provozovat

S ohledem na Váš systém Vám navrhnu optimální variantu provozu a podpory Vašeho softwaru. Váš systém budu udržovat v chodu, vždy připraven spolehlivě sloužit svému účelu. V rámci podpory budu pravidelně aktualizovat s monitorovat Vaši aplikaci nebo systém a v případě potřeby budu provádět servisní zásahy. Pokud bude potřeba, nabídnu Vám také vhodnou variantu uživatelské podpory po telefonu nebo e-mailu.

07

08 Budu rozšiřovat o nové funkce

Budu s Vámi nadále spolupracovat na rozšiřování Vaší webové aplikace nebo informačního systému. V případě, že rozšíříte výrobu nebo portfolio Vašich služeb, navrhnu vhodné rozšíření a všechny změny promítnu do Vašeho systému nebo aplikace. Proces změnového řízení automatizuji, aby bylo provádění pozdějších úprav rychlé, jednoduché a efektivní. Vždy budete mít přehled s jakou verzí pracujete a jaké úpravy obsahuje. Váš systém nebo aplikace bude vždy aktuální a bude spolehlivě sloužit svému určení.

08