Partner pro vývoj softwaru na míru

Hledáte partnera pro vývoj softwaru na míru? Poskytujete služby nebo produkty v oblasti IT a Vaši zákazníci u Vás poptávají také vývoj na míru, ale Vy se mu nechcete nebo nemůžete na plno věnovat? Nevadí, rád Vám jako Váš partner pro vývoj softwaru na míru pomůžu s Vašími projekty …

Partner pro vývoj softwaru na míru

Partnerský vývoj softwaru na míru

Jsem softwarový inženýr na volné noze, zkušený vývojář informačních systémů a webových aplikací na míru a také Váš spolehlivý partner pro vývoj softwaru na míru. V minulosti jsem již v rámci partnerského vývoje softwaru na míru vytvořil několik informačních systémů a webových aplikací a měl jsem možnost si na vlastní kůži vyzkoušet, jak taková spolupráce při vývoji softwaru funguje. Nyní mohu s jistotou říct, co je efektivní, a co při takovém partnerství skřípe, případně vůbec nefunguje.

Rád bych do budoucna zajistil, aby každá naše partnerská spolupráce při vývoji softwaru na míru byla efektivní a vedla pouze k realizaci kvalitního, dlouhodobě udržitelného a spolehlivého softwaru. Definoval jsem proto několik aspektů naši spolupráce, které budeme muset dodržet:

 • Obchodní model naší spolupráce nemůže bránit naplnění poslání vývoje softwaru na míru

  Smyslem vývoje softwaru na míru je v co největší možné míře koncovému zákazníkovi (budoucímu uživateli softwaru) zefektivnit nebo ulehčit některé procesy, které ve firmě nebo podnikání vykonává. Pokud do mě vložíte svoji důvěru při vývoji softwaru pro Vaše zákazníky, musíte se smířit s faktem, že s nimi budu při vývoji v přímém kontaktu. Vývoj softwaru je složitý proces s mnoha fázemi a celkový úspěch mohu zaručit pouze pokud budu mít možnost být v jeho jednotlivých fázích, jako je sběr, analýza a specifikace požadavků na software nebo návrh architektury či akceptační testování a následný provoz a podpora, v přímém kontaktu s koncovým zákazníkem / uživatelem, pro kterého je vyvíjený software určen.

 • Úspěšný vývoj softwaru nelze dělat pouze částečně, musíte mi svěřit všechny jeho fáze včetně provozu

  Veškerý software, který vyvíjím a dodávám, tvořím ve formě webových aplikací. Taková aplikace je nasazena na webovém serveru a její uživatelé ji používají prostřednictvím webového prohlížeče. Tyto webové aplikace následně provozuji v profesionálních datacentrech na virtuálních serverech, které si pronajímám od profesionální hostingové firmy. Neoddělitelnou součástí vývoje takového softwaru na míru je také jeho provoz, který zahrnuje množství dalších odborných aktivit jako konfigurace a provoz běhového prostředí, nastavení automatického nasazování nových změn, správa zdrojového kódu, zálohování aplikace, zabezpečení celé infrastruktury, aktualizace běhového prostředí, správa doménových jmen a certifikátů a mnoho dalšího.

  Na všech těchto aktivitách, a na tom jak jsou provedeny, závisí to, jak bude vytvořený software fungovat. Pokud se rozhodnete svěřit mi vývoj softwaru na míru pro Vaše zákazníky, musíte mi také důvěřovat při jeho provozu. Podmínky provozu vytvořené aplikace vždy sdělím předem v rámci předběžné nabídky a ještě před podpisem smlouvy o dílo připravím také návrh smlouvy o poskytování služeb, v rámci které bude vytvořené dílo provozováno.

 • Abych mohl za svůj software ručit svým jménem, musím mít možnost jej veřejně podepsat

  Abych mohl i pro Vaše zákazníky dodávat pouze ten nejkvalitnější software na míru, musím mít možnost se k němu otevřeně hlásit a podepsat se pod něj. V minulosti jsem se setkal s různými požadavky, ohledně autorství svých děl. Nyní vždy tvořím dílo ve smyslu zákona o právu autorském a v rámci smlouvy o dílo také poskytnu licenci k jeho užití.

  Zároveň také vyžaduji, abych mohl aplikaci podepsat tak, že uvedu v patičce odkaz s informací, že jsem ji vytvořil, a také vyžaduji, abych mohl veřejně na svých webových stránkách uvést v sekci reference obecný popis díla, a skutečnost že jsem dílo vytvořil. Obecný popis díla a také samotná informace, že jsem jej vytvořil, nemůžou být součástí ujednání o mlčenlivosti.

Pokud jste se dočetli až sem, a myslíte si, že společně najdeme obchodní model pro naše partnerství při vývoji softwaru na míru, ozvěte se mi. Rád s Vámi proberu a doladím další detaily naší spolupráce …

Michal Strelec

Ing. Michal Strelec |
michal@strelec.pro |
+420 608 407 544

Poslat zprávu Reference

Jsem softwarový inženýr na volné noze a zkušený vývojář informačních systémů a webových aplikací na míru. Nabízím dlouhodobé a spolehlivé partnerství při vývoji, provozu, rozšiřování a podpoře softwarového řešení. Mám přes 15 let zkušeností a úspěšně jsem realizoval více než 35 projektů webových aplikací a informačních systémů. Kancelář mám v hlavním městě Praha, své služby ale poskytuji také na dálku po celé České republice.

Zajímá Vás více informací?

Přečtěte si podrobněji, jak budeme postupovat při vývoji softwaru na míru, nebo si stáhněte moji vizitku s podrobnými informacemi v PDF. Pokud Vás blíže zajímá moje práce, prohlédněte si moje reference, nebo mě kontaktujte a zeptejte se na více informací …

Další podobné články

Multi e-shopový systém na míru

Multi e-shopový systém na míru

Pro společnost Glentyn(e) Shops CZ jsem vyvinul multi e-shopový systém na míru, pomocí kterého společnost provozuje a v jedné přehledné administraci spravuje všechny své e-shopy s prémiovými alkoholickými nápoji …

Webový crawler pro sběr článků z internetu

Webový crawler pro sběr článků z internetu

Pro projekt Addmention jsem vyvinul webový crawler, který pravidelně různými způsoby prochází internetové média, nachází v nich nové články a ty stahuje a transformuje do unifikovaného formátu a spolu s dalšími metadaty je poskytuje přes API internímu systému k dalšímu zpracování …

Aplikace pro online SEO analýzu webu

Aplikace pro online SEO analýzu webu

Pro firmu SEOlight poskytující svým klientům služby v oblasti SEO jsem na míru vyvinul a provozuji webovou aplikaci pro detailní analýzu jednotlivých SEO faktorů webových stránek, která je veřejně dostupná online …

Informační systém Elektronická objednávková kniha

Informační systém Elektronická objednávková kniha

Pro firmu PRAGUE BOATS jsem vyvinul na míru a provozuji rozsáhlý informační systém pro plánování a objednávání lodní dopravy, který ulehčuje nebo zcela nahrazuje práci dispečerů a obchodního oddělení firmy …

Informační systém nejen pro sledování zásilek

Informační systém nejen pro sledování zásilek

Zákazníci firmy Gama Logistics můžou pomocí nového informačního systému vyvinutého na míru kdykoliv online sledovat stav doručování svých zásilek. Systém GamaLogIS ale nabízí i další chytré funkce …

Webová aplikace pro prodej služeb

Webová aplikace pro prodej služeb

Pro firmu VolnéKapacity jsem vyvinul na míru webovou aplikaci jobuya.cz, která umožňuje registrovaným uživatelům vytvářet a nabízet online různé nabídky případně poptávky mikroslužeb …

Pokladní informační systém na míru s pokročilou kalkulaci

Pokladní informační systém na míru s pokročilou kalkulaci

Pro Pražskou paroplavební společnost a firmu PRAGUE BOATS jsem vyvinul na míru a provozuji pokladní informační systém na míru s pokročilými možnostmi kalkulace a tisku …