Realizované projekty

Jmenuji se Michal Strelec a zabývám se zejména tvorbou webových aplikací na zakázku. Nehraju si na korporaci, jsem na volné noze a rád pracuji sám. Zakládám si na kvalitě odvedené práce, kterou mnohým velkým hráčům konkuruji. Má alma mater mi dala pevné základy, na kterých stavím a zavádím je do praxe. Za posledních 7 let jsem se podílel na realizaci několika větších projektů a také jsem pro Vás sám vytvořil několik různě rozsáhlých webových informačních systémů a aplikací, e-shopů a webových stránek.

Ing. Michal Strelec

Rezervační a objednávkové systémy


Rezervační a objednávkové systémy Rezervační a objednávkové systémy Rezervační a objednávkové systémy Rezervační a objednávkové systémy Rezervační a objednávkové systémy Rezervační a objednávkové systémy Rezervační a objednávkové systémy Rezervační a objednávkové systémy

Pro své klienty jsem již vyvinul, provozuji a pečuji o několik aplikací na míru, které slouží jako rezervační, či objednávkové systémy. V této oblasti mám bohaté zkušenosti s vývojem aplikací podporujících lodní a automobilovou nákladní i osobní přepravu. Tyto webové aplikace většinou obsahují mnohé funkcionality systémů jako ERP nebo CRM. K vývoji těchto systémů však vždy přistupuji individuálně, vyvíjím je na míru, a tak jsou funkčně přizpůsobené požadavkům zákazníků. Pomocí těchto systémů vytvářejí koncoví zákazníci objednávky a rezervace přepravy nákladů nebo osob. Pro tyto účely jim slouží rezervační rozhraní systému, které lze vložit do různých webových stránek. Toto rozhraní také komunikuje s platebními branami a umožňuje objednané služby rovnou online zaplatit. Pro stálé zákazníky přepravních společností nechybí ani interní rozhraní, které jim ulehčuje tvorbu jejich častých objednávek a rezervací. Systémy umožňují také plánovat a definovat jízdní řád pro jednotlivé dopravní prostředky, spravovat a evidovat klienty, kontakty, nabízené služby a mnoho jiného. Aplikace dokonale zpracovávají složitý proces objednávky a umožňují jednotlivým uživatelům podle jejich role v systému s objednávkou v různých částech jejího životního cyklu předepsaným způsobem pracovat. Systémy také komunikují s účetním oddělením a sledují stavy faktur a plateb za objednané služby.

Systém pro aukční portál


Systém pro aukční portál Systém pro aukční portál Systém pro aukční portál Systém pro aukční portál Systém pro aukční portál Systém pro aukční portál

Mezi projekty, které jsem realizoval, nechybí ani aukční portál. Měl jsem možnost být součástí týmu, který se podílel na vývoji numismatického aukčního portálu (aukční portál, zpravodaj a fórum). Za tímto aukčním portálem stojí robustní webová aplikace, která umožňuje uživatelům na portálu zaregistrovat se a následně kupovat a prodávat svoje numismatické poklady. Na portálu je možné prodávat formou aukce nebo formou "Kup teď!" (podobně jako na aukru). Portál má několik rozhraní (administrátorské, pro přihlášené uživatele, veřejné) s množstvím funkcionalit. Samotný mechanismus aukce je navrhnutý a implementovaný formou Vickreyové aukce. Součástí aplikace je také rozsáhlý zpravodajský portál, na kterém provozovatelé aplikace uveřejňují různé články z aktuálního dění v oblasti numismatiky. A aplikaci nechybí také fórum, kde se vedou živé diskuze o všem kolem numismatiky. Tento projekt stále v různých obměnách funguje.

Aplikace pro multilevel marketing


Aplikace pro multilevel marketing Aplikace pro multilevel marketing Aplikace pro multilevel marketing Aplikace pro multilevel marketing Aplikace pro multilevel marketing Aplikace pro multilevel marketing

Za zmínku stojí také rozsáhlá webová aplikace pro správu multi-level marketingu, kterou jsem vyvinul pro firmu zprostředkující různé finanční produkty. Aplikace slouží pro komplexní správu jejich marketingové strategie a kromě mnohých dalších funkcí pomáhá spravovat zákazníky a kontakty firmy a vede evidenci uzavřených smluv. Systém spravuje také obchodníky firmy, které zařazuje do několika úrovňového stromu této složité marketingové strategie. Obchodníkům aplikace rozděluje provize z uzavřených smluv na základě komplikovaných pravidel multi-level marketingu. Systém umožňuje obchodníkům uzavírat různé typy smluv. Výše provize pro obchodníky pak zavisí na konkrétním typu smlouvy a na pozici obchodníka ve struktuře MLM. Kromě samotného obchodníka je provize přidělována v různém poměru také jeho nadřízeným. Firmě aplikace poskytuje dokonalý přehled nad svým hospodařením. Obchodníkům usnadňuje práci tím, že jim pomáhá sledovat jejich smlouvy a klienty, umožňuje jim tisknout faktury na provize z jejich práce a nabízí jim mnoho dalších užitečných funkcí.

Fakturační systém pro podnikatele


Fakturační systém pro podnikatele Fakturační systém pro podnikatele Fakturační systém pro podnikatele Fakturační systém pro podnikatele Fakturační systém pro podnikatele

Vyvinul jsem také fakturační systém pro menší podnikatele, který také sám používám. Pomocí systému je možné spravovat a uchovávat fakturační a kontaktní údaje zákazníků. Aplikace umožňuje vést evidenci projektů jednotlivých zákazníků a hodin odpracovaných na těchto projektech. Zákazníkům je také možné vytvářet a přidělovat pravidelné měsíční nebo roční poplatky. Systém jednou za měsíc na základě pravidelných poplatků a odpracovaných hodin na projektech automaticky vystaví faktury a vygeneruje z nich PDF soubory, které rozpošle do e-mailových schránek zákazníků. Systém je také propojen s bankovním rozhraním a sleduje, zda byly faktury zaplacené. V případě proplacených faktur posílá potvrzení o zaplacení. Když je faktura po splatnosti, zašle systém upozornění na nutnost úhrady.

Webové aplikace na zakázku


Webové aplikace na zakázku Webové aplikace na zakázku Webové aplikace na zakázku Webové aplikace na zakázku Webové aplikace na zakázku Webové aplikace na zakázku Webové aplikace na zakázku Webové aplikace na zakázku Webové aplikace na zakázku

Vyvinul jsem, provozuji a starám se také o několik webových aplikací na míru. Jedná se buď o samostatné webové aplikace nebo o rozšíření webových stránek o různé speciální funkcionality. Často mají tyto webové aplikace také neveřejné interní rozhraní, poskytující svou funkčnost buď provozovateli aplikace nebo jeho klientům. Uživatelé pracující s těmito aplikacemi jsou většinou rozdělení do různých uživatelských rolí dle toho, které funkce systému mohou využívat.

Webová aplikace pro výuku slovíček
Za zmínku stojí také webová aplikace, která slouží pro výuku slovíček z cizích jazyků. Tato webová aplikace umožňuje učitelům cizích jazyků tvořit různé lekce slovíček pro své žáky. Takto vytvořené lekce si můžou žáci následně procvičovat. Aplikace také umožňuje dělat si testy nad vybranou lekcí a poskytuje statistiky testování jednotlivých lekcí.

Webová aplikace pro správu marketingu
Pro zajímavý business plán jednoho mého klienta jsem vytvořil webovou aplikaci, která slouží jako databáze potencionálních klientů pro společnosti poskytující úvěr. Tato webová aplikace nabízí tři rozhraní - administrační, klientskou část a část pro poskytovatele úvěrů. Systém umožňuje importovat databáze potencionálních klientů, kterým umí vytvořit přístup do klientské části a tisknout pro ně papírové dopisy. Osloveným klientům umožňuje přihlásit se do klientské části a vytvářet si zde své tzv. "klientské karty", tedy své profily s množstvím údajů, fotek a dokumentů. Takto vytvořené profily aplikace uchovává ve své databázi a poskytovatelům úvěrů umožňuje v nich vyhledávat a prohlížet si je. Protože aplikace obsahuje množství citlivých dat a je provozována v internetu, navrhli a implementovali jsme množství přísných bezpečnostních opatření.

Různé e-shopy na míru


Různé e-shopy na míru Různé e-shopy na míru Různé e-shopy na míru Různé e-shopy na míru Různé e-shopy na míru Různé e-shopy na míru

Pro službu netkas.cz jsem vyvinul webovou aplikaci, pomocí které je možné vytvořit a spravovat e-shop. Aplikace poskytuje pouze nástroj pro tvorbu, správu a provoz e-shopů. Umožňuje však k e-shopům přistupovat individuálně a jednotlivé funkcionality upravovat a implementovat na míru pro daný e-shop. Se službou netkas.cz se pouštím i do věcí jako fotografování a prohlížení 3D, nebo-li 360° fotografií jako třeba u této pánské aktovky. Službu netkas.cz používají například tyto e-shopy: Internetový obchod s veškerým nerezovým vybavením bytu, koupelny, chodby, baru a kuchyně zackshop.cz. E-shop Brašnářství paní Tatiany Varošové, která ručně vyrábí kožené výrobky z pravé hovězí kůže brasnarstvitatiana.cz. PdH Factory, která se zabývá vývojem a prodejem unikátních nástrojů pro NI Kontakt sampler pdh-factory.com. Akademický malíř, který maluje, kreslí a prodává svá díla na vlachynskypetr.cz.

Realizoval jsem také již několik e-shopů na zakázku. Za zmínku stojí například e-shop cerpadla-sanibroy.cz nebo e-shop raken.cz, přes který jsme prodávali více než 200 tisíc položek zboží. Ani jeden již bohužel není v provozu. V neposlední řadě stojím také za internetovým obchodem s nerezovými doplňkami zackshop.cz, který postupně přešel na službu netkas.cz.

Jednoduché i složitější webové stránky


Vytvořil jsem také několik webových stránek. K webovým stránkám dodávám také vlastní administrační rozhraní (CMS) vždy na míru potřebám daného projektu. U některých projektů mi zakazníci dodají vlastní návrh vzhledu svých stránek. Grafický návrh postříhám, nakóduji do HTML a k stránkám dodám administrační rozhraní (CMS) na míru pro potřeby pozdějších úprav obsahu webových stránek. Některé webové stránky pouze provozuji.

Systém pro digitální archiv


Systém pro digitální archiv Systém pro digitální archiv Systém pro digitální archiv Systém pro digitální archiv Systém pro digitální archiv Systém pro digitální archiv

Na vývoj webových aplikací jsem navázal také ve své diplomové práci, kde jsem se mimo jiné zabýval tvorbou Systému pro archivaci digitálních dokumentů pro portál Liferay. Systém je implementován jako plugin do portálu Liferay. Při jeho realizaci jsem měl možnost nabrat cenné zkušenosti při práci s nerelační databází Fedora Repository. Tento systém jsem vyvíjel ve spolupráci s firmou CertiCon a.s., jejímž záměrem bylo využít ho jako systém pro archivaci digitálních dokumentů Knihovny Václava Havla.

Aplikaci pro webovou databázi


Aplikaci pro webovou databázi Aplikaci pro webovou databázi Aplikaci pro webovou databázi Aplikaci pro webovou databázi Aplikaci pro webovou databázi

K vývoji webových aplikací a informačních systémů mě přivedla má bakalářská práce na FELu s názvem Webová databáze motýlů. Webová databáze motýlů je webová aplikace určená k uchovávání a prohlížení multimediálních dat o motýlech, jako text, obrázky, zvuky a videa. Aplikace je zaměřena na lidi v pokročilém věku, a tak je kladen důraz na zpracování uživatelského rozhraní webové aplikace a jeho validnost a použitelnost. Ke konečné podobě uživatelského rozhraní přispěli také realizované průzkumy mezi posluchači kurzů na Univerzitě třetího věku, za což jim patří velký dík.