Vývoj webových aplikací a informačních systémů na míru

Vyvíjím webové aplikace na míru

Všechny aplikace, systémy a softwarová řešení na míru vyvíjím a dodávám jako webové aplikace. Taková aplikace se neinstaluje na každé zařízení, kde se bude používat, ale nasadí se pouze jednou na webový server a její uživatelé ji pak používají vzdáleně pomocí webového prohlížeče (aplikace běží v cloudu). Aplikace pak může být dostupná odkudkoliv z internetu, nebo pouze z interní firemní sítě. Co je to webová aplikace
[https://www.strelec.pro/napsal/co-je-to-webova-aplikace]

Desktopová vs webová aplikace
[https://www.strelec.pro/napsal/webova-aplikace-vs-desktopova-aplikace]

Jak funguje webová aplikace
[https://www.strelec.pro/napsal/jak-funguje-webova-aplikace]

Vše optimalizuji také pro mobilní zařízení

Všechny webové aplikace, které dodávám, dělám tak, aby byly plnohodnotně použitelné také na mobilních telefonech, tabletech, případně jiných mobilních zařízeních. Jsou to klasické webové aplikace nebo progresivní webové aplikace a jsou nezávislé na cílové platformě. Konkrétní aspekty použití aplikace na mobilních zařízeních probereme se zákazníkem v rámci návrhu aplikace. Řešení mobilní aplikace
[https://www.strelec.pro/napsal/reseni-mobilni-aplikace]

Q: Může aplikaci používat více uživatelů a budou navzájem vidět svoje změny?

A: Ano, všichni uživatelé pracují online s tou samou aplikací a všechny změny jsou v reálném čase transakčně ukládány do jedné databáze a není potřeba žádná synchronizace dat mezi uživateli. Když jeden uživatel něco upraví a uloží změny, jiný uživatel okamžitě všechny změny uvidí. Každý uživatel tak vždy pracuje nad aktuálními daty.

Q: Budu moci aplikaci používat na mobilu také offline bez připojení k internetu?

A: U progresivních webových aplikací je možné je používat také offline. Závisí ale na konkrétní aplikaci. V naprosté většině případů nejspíš dospějeme k závěru, že požadovaná funkcionalita aplikace neumožňuje její plnohodnotné použití v režimu offline.

Dodávám vývoj na míru nebo službu

Při dodávání všech webových aplikací a informačních systémů v zásadě používám pouze dva modely spolupráce. Vývoj zákazníkova softwarového řešení na míru v rámci smlouvy o dílo a jeho následný provoz a podporu v rámci smlouvy o poskytování služeb. Nebo alternativně nabídnu také poskytování požadovaného softwarového řešení jako služby. V tomto případě na vlastní náklady vytvořím zákazníkem požadované softwarové řešení a následně mu jej budu poskytovat jako službu komplexního softwarového řešení včetně provozu a podpory v rámci smlouvy o poskytování služeb. Vlastní řešení nebo jako služba
[https://www.strelec.pro/napsal/vlastni-reseni-nebo-software-jako-sluzba]

Každý projekt pečlivě naplánuji a zdokumentuji

Všechny webové aplikace a informační systémy dělám na míru přesně podle požadavků zákazníka. Předem společně analyzujeme a specifikujeme požadavky na software a do určité úrovně detailů v závislosti na zvoleném modelu spolupráce popíšeme, jak bude aplikace nebo systém fungovat. U poskytování softwaru jako služby popíšeme okruhy funkcionalit a během vývoje budeme ladit detaily. U vývoje na míru v rámci smlouvy o dílo uděláme podrobnou specifikaci požadavků na software, kterou přiložíme ke smlouvě o dílo. Následně pak podle připravené dokumentace a vybraného modelu spolupráce aplikaci nebo systém v odhadnutém časovém harmonogramu připravím a uvedu do provozu.

Q: Bylo by možné poskytnout webovou aplikaci jako službu, a poté za dva roky, až ji splatíme, budeme již platit pouze nějaký malý poplatek za hosting a doménu?

A: Jedná se o dva různé modely spolupráce, kdy každý model má své pro a proti. U modelu poskytování služby se nejedná o žádné splátky, jedná se pouze o měsíční poplatek za služby poskytování komplexního softwarového řešení - tedy nic nesplácíte, pouze platíte poplatek za používání, nebo chcete-li "pronájem" softwaru. Podrobně vše popisuji zde https://www.strelec.pro/napsal/vlastni-reseni-nebo-software-jako-sluzba.

Q: Proč není možné můj software poskytovat jako službu?

A: Bohužel některé softwarové řešení nedokážu nabídnout jako službu. Pořád se jedná o vývoj na míru a musím vynaložit nemalé vlastní náklady na vytvoření požadovaného softwaru. Proto velmi důkladně zvažuji rizika každého konkrétního projektu, a může se tak stát, že někdy tento model ani nenabídnu.

Q: Můžeme případně měnit své požadavky také během vývoje (pokud u specifikace na něco zapomeneme, případně v pozdějších fázích zjistíme, že potřebujeme něco navíc, nebo jinak)?

A: Ano, samozřejmě, i během vývoje lze flexibilně upravovat požadavky. U vývoje na míru v rámci smlouvy o dílo to ale může vést ke změně ceny a časového harmonogramu. U softwaru poskytovaném jako služba bývá specifikace spíše rámcová a tento model je tak flexibilnější co se průběžných úprav týče. I zde ale může zásadní úprava funkcionality vést ke změně měsíčního poplatku za službu.

Q: Bude možné měnit a upravovat software i po nasazení do ostrého provozu?

A: Ano, samozřejmě. U obou modelů vždy nastavím spolupráci tak, aby bylo možné dlouhodobě flexibilně reagovat na měnící se požadavky na software. Později bude možné za odpovídající dodatečné náklady jakoukoliv funkcionalitu změnit nebo doplnit.

Dělám vše pro úspěšnou realizaci projektu

Během vývoje webové aplikace nebo informačního systému aktivně komunikuji a pravidelně zákazníkovi prezentuji a konzultuji s ním průběžné výsledky tvorby jeho softwarového řešení. Vždy připravím a udržuji v provozu dvě běhové prostředí jedno produkční a jedno testovací. Zákazník tak má možnost si kdykoliv vyzkoušet aktuální verzi vyvíjeného softwarového řešení na testovací verzi s testovacími daty. Po skončení vývoje první verze softwaru se společně se zákazníkem domluvíme na vhodném způsobu závěrečné verifikace požadavků a předání softwaru k používání.

Budu dlouhodobým a spolehlivým partnerem

Během vývoje a také po celou dobu provozu používám osvědčené techniky, které efektivně vedou k úspěšné realizaci celého projektu. Komunikuji pomocí vlastního helpdesk systému, do kterého má zákazník přístup, a v kterém má přehled o aktuálním stavu projektu. Používám repozitář zdrojového kódu propojený s automatickým systémem pro nasazování nových verzí, ze kterého zákazníkovi chodí notifikace a má tak přehled kdy a která verze softwaru je do kterého prostředí nasazena. To vše dlouhodobě udržuji a průběžně aktualizuji během celé spolupráce se zákazníkem.

Q: Poskytujete záruku na případné vady softwaru?

A: Ano. Závisí na zvoleném modelu spolupráce. V rámci smlouvy o dílo standardně poskytuji záruku (24 měsíců v případě, že dílo provozuji a podporuji) na vady díla. V případě poskytování softwaru jako služby budou jakékoliv zjištěné vady odstraněny dle podmínek poskytování služby.

Q: Předáte nám také zdrojové kódy vytvořeného softwaru?

A: Ano, v rámci smlouvy o dílo Vám vždy vytvořený software také předám na datovém nosiči, nebo jiným domluveným způsobem. V případě poskytování softwaru jako služby Vám samotné dílo nepředám, pouze Vám jej jako službu poskytnu k používání.

Q: Máme zájem pouze o vývoj aplikace, poté Vám pošleme přístup na FTP našeho hostingu, tam hotovou aplikaci nahrajete, a my si ji budeme dále provozovat a upravovat.

A: Je mi líto, s tím Vám určitě nepomohu. Moc mi záleží na dlouhodobé udržitelnosti a stoprocentní kvalitě všech softwarových řešení, které vytvořím, a takto to bohužel není možné zaručit.