Provoz webových aplikací a informačních systémů na míru

Své aplikace také spolehlivě provozuji

Záleží mi na tom, aby všechny informační systémy a webové aplikace, které vytvořím, dlouhodobě a spolehlivě plnily svoji úlohu. Proto ještě před začátkem vývoje každého softwarového řešení u obou modelů spolupráce připravím zákazníkovi také nabídku na provoz a podporu jeho softwarového řešení. U modelu vývoje zákazníkova softwaru na míru se zákazníkem při provozu a podpoře dále spolupracuji v rámci smlouvy o poskytování služeb, u modelu poskytování softwaru jako služby je provoz a podpora součástí poskytování služeb.

Vždy volím nekompromisní technologie a výkon

Všechny webové aplikace a informační systémy provozuji na serverech pronajatých od profesionální hostingové společnosti. Servery jsou umístěné ve dvou datacentrech s vysokým standardem zabezpečení a s nepřetržitým dohledem v Praze a v Brně. Pro každý informační systém nebo webovou aplikaci navrhnu vhodné parametry běhového prostředí a připravím, nainstaluji a nakonfiguruji odpovídající virtuální server, na kterém bude aplikace nebo systém nasazena do ostrého provozu.

Q: Nepotřebujeme žádnou nabídku na provoz. Nahrajeme si to na webhosting, a když se to odladí, bude to už fungovat samo.

A: Takto to bohužel nefunguje. Nedílnou součástí vývoje softwaru na míru je také fáze jeho následného provozu a podpory. Webovou aplikaci nelze nasadit na běžný webhosting a samo to vše dlouhodobě fungovat také nebude. Je nutné připravit a spravovat běhové prostředí, nastavit a udržovat vhodný bezpečnostní režim, pravidelně všechny součásti aktualizovat, sledovat stav aplikace a ladit případné problémy, poskytovat uživatelskou podporu.

Q: Nechceme platit žádné měsíční poplatky, uděláte nám jenom nabídku na tvorbu webové aplikace?

A: Služby vývoje softwaru neposkytuji samostatně. Všechny webové aplikace a informační systémy dodávám pouze jako komplexní řešení na míru včetně následného placeného provozu a podpory.

Q: Máme svoji dvorní hostingovou firmu, můžete pro provoz naší aplikace použít virtuální server, který Vám dodá tato firma?

A: Bavíme se o softwaru vyvíjeném na míru, který má také specifické požadavky na provoz. S prověřeným dodavatelem hostingových služeb jsme již po letech spolupráce sehraní a máme nastavenou spolupráci tak, abych mohl ručit za to, že vše bude spolehlivě fungovat. Provozovat aplikaci na serverech Vašeho dodavatele je pro mě rizikem.

Vše pečlivě zabezpečím

Pro každý provozovaný informační systém nebo webovou aplikaci navrhnu vhodný způsob a plán zálohování tak, aby bylo minimalizované riziko ztráty dat nebo dostupnosti. Individuálně navrhnu a realizuji také vhodné standardy zabezpečení. V případě potřeby pravidelně provádím bezpečnostní audit a na základě jeho výsledků navrhuji vhodná opatření. Všechny provozní technologie pravidelně aktualizuji a v případě zpětně nekompatibilních změn provádím také nutné úpravy provozované webové aplikace nebo informačního systému.

Flexibilně reaguji na měnící se požadavky

Aby bylo možné flexibilně reagovat na měnící se požadavky na software, provádět úpravy a aktualizace softwaru, případně efektivně opravovat neočekávané chyby a vady softwaru, budu během celé spolupráce při provozu udržovat všechny potřebné technologie umožňující efektivní provádění úprav provozované webové aplikace nebo informačního systému. Budu udržovat a spravovat repozitář zdrojového kódu aplikace, testovací verzi systému nebo aplikace, vývojové prostředí projektu a automatizovaný systém pro nasazování nových verzí.

Q: Jakým způsobem a jak často bude naše webová aplikace zálohována?

A: Při návrhu Vaší aplikace společně vyhodnotíme konkrétní rizika a navrhneme plán a způsob zálohování na míru Vaší aplikaci. Standardně zálohování probíhá na více úrovních. Na nejnižší úrovni jsou data na serverech zrcadleny na více discích kvůli riziku hardwarového výpadku. Dále se standardně provádí záloha databáze a aplikace alespoň 4x za den a zálohy jsou také archivovány mimo běhové prostředí. Vše lze případně doplnit také synchronizovanou plnohodnotnou záložní verzí aplikace nebo dalšími zálohovacími prvky.

Q: Můžete nám vytvořit přístup přímo do databáze systému, abychom si pak mohli případně vytahovat nějaká data pomocí SQL dotazů?

A: Pro práci s daty a jejich získávání z databáze Vám mohu nabídnout nějaké standardizované řešení. Například vytvořit funkci pro export požadovaných dat přímo v systému případně vytvořit jako součást systému nějaké API, které bude umožňovat práci s požadovanými daty. Přímý přístup do aplikační databáze je bohužel z mnoha důvodů nemožný.

Q: Můžeme si systém provozovat sami, a kdyby se něco stalo, dáme Vám vědět a Vy to za nějakou hodinovku - třeba i vyšší - opravíte, nebo upravíte tak, jak budeme potřebovat?

A: To bohužel není možné. Aby bylo možné do aplikace nebo systému adekvátně, odborně a efektivně zasáhnout, je nutné nastavit a udržovat v provozu další technologie, a to stojí pravidelné měsíční náklady. Pokud to nebudeme dělat, nelze vzniklý technologický deficit smáznout párem předražených hodin práce.

Monitoruji a aktivně řeším případné incidenty

Pro provoz každé webové aplikace nebo informačního systému navrhnu a realizuji vhodný způsob automatizovaného sledování jejich stavu, kterým průběžně monitoruji jejich dostupnost, vytížení a případné chyby při jejich běhu. Po celou dobu spolupráce při provozu softwarového řešení udržuji k dispozici specialistu schopného do systému odborně zasáhnout (provést rozšíření, úpravu nebo opravu systému, v případě kritických incidentů provést obnovu systému do původního stavu dle domluvených podmínek poskytování služeb).

Poskytuji uživatelskou podporu

Po celou dobu spolupráce udržuji zákazníkovi k dispozici vlastní helpdesk systém, pomocí kterého může nahlašovat všechny požadavky, a ve kterém udržuji aktuální stav řešení všech požadavků. V rámci podpory pak kromě řešení neočekávaných kritických incidentů a ostatních výše popsaných činností řeším také uživatelskou podporu pro práci se systémem, nebo pořádám školení pro zaměstnance zákazníka, kteří s provozovaným systémem nebo aplikací pracují.

Q: Poskytujete služby podpory sám, jste nějak zastupitelný?

A: Ano, samozřejmě, v případě nemoci nebo dovolené vždy zajistím kvalifikovaného specialistu, který bude dostupný přes helpdesk, nebo na mém telefonním čísle a dokáže adekvátně reagovat. Jinak pracuji sám a standardně se zavazuji k řešení kritických incidentů do 24 hodin v rámci podpory 8/5.

Q: Můžou Vám požadavky reportovat přímo naši zaměstnanci, kteří se systémem pracují?

A: Ano, samozřejmě, můžou. Do helpdesk systému si také můžete přidat libovolné množství pověřených osob, které mohou pracovat s požadavky. Vždy ale bude rozumné, když si určíme jednu osobu, která bude mít přehled nad všemi požadavky a bude je před realizací z Vaší strany schvalovat.